Till undermeny Karta Kontakt

Festligt när ny gång- och cykelväg invigdes

2018-08-16

invigning cykelväg - tre personer - 420

Planeringschef Ivan Andic på Trafikverket, regionråd Jenny Lundström (MP) Region Uppsala och ordförande i kommunstyrelsen Klas Bergström (M), klippte tillsammans det blå bandet.

Under pompa och ståt invigdes den nya gång- och cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda på tisdagen. Den tre kilometer långa vägen löper nu utmed södra sidan av Gredelbyleden hela vägen från korsningen Knivstavägen/Gredelbyvägen i Knivsta till Vassundakorset. En ny, tillgänglighetsanpassad busshållplats i Vassunda invigdes vid samma tillfälle. 

Ordförande i kommunstyrelsen Klas Bergström (M), regionråd Jenny Lundström (MP) och planeringschef Ivan Andic på Trafikverket klippte tillsammans det blå bandet och höll invigningstal inför tjugotalet besökare. Därefter cyklade hela gruppen den tre kilometer långa vägen till Vassunda. Där invigdes den nya busshållplatsen och alla deltagare bjöds på kaffe, saft och fika. 

 

två personer cyklar - 420

Det är mycket trevligt att gång- och cykelvägen till Vassunda nu är verklighet, sade Klas Bergström (M).

- Just den här vägsträckan har varit jobbig ur trafiksynvinkel, den är smal och har knappt några vägrenar. Jag tror det är få föräldrar som har vågat släppa iväg barnen på cykel här ens på dagtid. Med den nya gång- och cykelvägen får vi en helt annan tillgänglighet i kommunen. Förhoppningsvis blir det också en fortsättning på vägen i framtiden, med en sträckning hela vägen från Vassunda till Flottsund i Uppsala utmed väg 255. Knivsta kommun har en ansökan inne hos Region Uppsala om finansiering för en sådan gång- och cykelbana. Beslut fattas i höst.

Jenny Lundström från Region Uppsala, regionråd för Miljöpartiet och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden som finansierat gång- och cykelbanan via Länstransportplanen, ser den nya gång- och cykelvägen och den tillgänglighetsanpassade busshållplatsen som steg i rätt riktning i arbetet för fler säkra gång- och cykelvägar mellan mindre orter i länet.

- Det känns jättebra! Det är en fråga om tillgänglighet – det ska vara bekvämt och tryggt att ta cykeln eller åka kollektivt. Antalet cyklister i länet ökar hela tiden, särskilt nu med elcyklarnas intåg. 

Byggandet av den nya gång- och cykelvägen från Knivsta till Vassunda startade i september 2017 och blev klart under sommaren 2018. Region Uppsala har finansierat byggandet via regionala transportplanen. Trafikverket har projekterat och byggt vägen och tillgänglighetsanpassningen av busshållplatsen.

Läs mer om projektet i länken till höger. 

cykelväg 420 

Den nya gång- och cykelvägen är cirka tre kilometer lång.

 
  • Senast uppdaterad 16 aug 2018