Till undermeny Karta Kontakt

Pilotprojekt för friskare barn i Knivsta

2018-08-20

Broschyrer - När barnet blir sjukt

I broschyren "När barnet är sjukt" finns många råd till föräldrar. Du kan ladda ner den via länken till höger. 

Utbildning för personal och föräldrar

Under en halvdag i augusti har all kommunal förskolepersonal i Knivsta utbildats i bland annat hygienrutiner, sjukdomar, smittor och antibiotikaresistens. I september kommer personalen på de fristående förskolorna i kommunen att erbjudas samma utbildning, och lite senare ska även föräldrar erbjudas en föreläsning.
Utbildningen är en del i ett nytt samarbete mellan Knivsta kommun, Smittskyddsenheten och Barnhälsovården i Region Uppsala. Det är ett pilotprojekt där Knivsta är först ut av kommunerna i regionen.

- Syftet är att minska den onödiga sjukligheten bland barn på förskolan. Studier visar att barn i förskoleåldern är mer sjuka än barn i andra åldrar. Så ska det också vara till viss del eftersom barnen bygger upp motståndskraft under de första åren. Men när smittor går runt, runt som en ping-pong-effekt på en förskola är det onödigt och det är den sjukligheten vi behöver minska, säger Bodil Ardung, Smittskyddssjuksköterska i Region Uppsala. 

Föreläsning för personal - Frisk i förskolan

 

Ökande antibiotikaresistens

En annan bakgrund till projektet är den ökande antibiotikaresistensen i samhället, ett problem som på sikt kan innebära stora problem för hur olika sjukdomar är möjliga att behandlas. Nätverket Strama jobbar särskilt med den frågan och är med som samarbetspartner i projektet. 

- Syftet med Frisk i förskolan är att förbättra hygienrutiner och öka kunskapen om infektionssjukdomar på förskolorna.  Det handlar också om hur länge barnen ska stanna hemma vid olika sjukdomar. Här behövs det såklart ett samarbete mellan förskola och föräldrar. Med ökad kunskap och bättre rutiner kan infektioner och smittspridning minskas. Även antibiotikabehovet bland barn minskar, vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier, säger Bodil Ardung.

Förutom utbildning för personal och föräldrar innehåller projektet även ett samarbete mellan Knivsta kommun och Barnhälsovården där BVC så småningom kommer att svara för rådgivning gentemot de enskilda förskolorna.

- För Knivsta kommun hoppas vi att det här projektet leder till att vi ska öka friskheten bland barn och att det ska leda till färre infektioner på förskolan, vilket är bra för alla, både barn, föräldrar och personal. Här behövs ett samarbete mellan förskola och föräldrar och under hösten kommer Knivsta kommun bjuda in föräldrar till en kostnadsfri föreläsning på temat, säger Britt-Marie Hedlund, skolchef i Knivsta kommun. 

Läs mer via länken till höger.  

 

  • Senast uppdaterad 20 aug 2018