Till undermeny Karta Kontakt

Information inför de allmänna valen

Valpuff2018

 

Här finns praktisk information för dig som får rösta i valet till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige. På Valmyndighetens
hemsida, se länk till höger, kan du hitta information om vad som krävs för att ha rösträtt och mycket annan information om hur valet går till.

Du kan också läsa mer här på Knivsta kommuns hemsida via länken till höger. 

Tänker du rösta i din vallokal på valdagen?

Alla vallokalerna är öppna kl 8 – 20 under valdagen 9 september. På röstkortet hittar du information om var du ska rösta. Du måste kunna legitimera dig för att få rösta.

Tänker du förtidsrösta?

Det går bra från den 22 augusti i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige. I Knivsta kan du förtidsrösta i Kommunhuset (utställningsrummet) och i Alsike skolas bibliotek. Du måste både kunna legitimera dig och ha med ditt röstkort för att få förtidsrösta.

Saknar du röstkort?

Du ska få ditt röstkort i brevlådan senast 22 augusti. Saknar du det kan dubblettröstkort lämnas ut från och med den 13 augusti. Ring valkansliet på 018-34 71 26 under kontorstid eller skicka e-post till knivsta@knivsta.se. Du kan även få hjälp i förtidsröstningslokalen.

Öppettider för förtidsröstningen i Kommunhuset:

22 augusti – 24 augusti kl 12 – 19
25 augusti – 26 augusti kl 12 – 16
27 augusti – 31 augusti kl 12 – 19
1 september – 2 september kl 10 – 16
3 september – 7 september kl 8 – 19
8 september kl 10 – 16
Valdagen 9 september kl 8 – 20

Öppettider för förtidsröstningen i Alsike skolas bibliotek:

30 augusti – 31 augusti kl 16 – 20
3 september – 7 september kl 16 – 20
8 september kl 10 –16
Valdagen 9 september kl 8 – 20

  • Senast uppdaterad 10 aug 2018