Till undermeny Karta Kontakt

Välkommen till lokal valdebatt 30 augusti

2018-08-30

kommunhuset med solrosor - 420

 

Kommunfullmäktiges presidium bjuder in till en lokal valdebatt inför valet 2018. Kom och lyssna på dina lokala politiker! 


I panelen deltar representanter för de nio partier som idag sitter i Knivsta kommunfullmäktige – Centerpartiet, Knivsta.Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.

Debatten modereras av kommunfullmäktiges presidium: Kenneth Gunnar, ordförande, Anne-Marie Morhed, 1:e vice ordförande och Niclas Uggla, 2:e vice ordförande.   

Tid:

Torsdagen den 30 augusti klockan 18.30-20.30. Därefter blir det mingel med möjlighet för publiken på plats att ställa frågor direkt till politikerna fram till 21.30.

Plats:

Tilassalen i Knivsta kommunhus. Det är öppet för alla att komma och lyssna – först till kvarn. Du kan också välja att följa debatten klockan 18.30-20.30 live via webben eller titta på sändningen i efterhand. Debatten ligger på webben till och med valet - du kommer nå sändningen via länken till höger. 

Vad handlar debatten om?

Valdebatten kommer handla om de områden som kommunen har ansvar för och som de lokala politikerna kan påverka. Kommunens ansvarsområden är i huvudsak:

• Skola och förskola, fritidshem, ungdomsverksamhet och kulturskola 
• Samhällsplanering, exploatering av mark, planarbete, framväxten av småstaden Knivsta
• Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård 
• Arbetsmarknadsfrågor, näringsliv
• Trygghet och beredskap
• Kultur- och fritid, bibliotek, fritidsanläggningar
• Miljö, gator, vägar, vatten, avlopp och avfall

Fram till och med det den 24 augusti har det funnits möjlighet att via ett webbformulär skicka in frågor till politikerna. Presidiet gör en sammanställning av frågorna utifrån det som kommuninvånarna vill ska besvaras och diskuteras under debatten. 
För publiken på plats finns det möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna under minglet som följer efter den modererade debatten. 

Välkommen! 


  • Senast uppdaterad 3 sep 2018