Till undermeny Karta Kontakt

Så här ska dina skattepengar användas i år

2019-01-15

barn klappar händerna

 

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Mål och budget 2019 fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november 2018.

Utmaningar under året

En snabb befolkningstillväxt med stora och nödvändiga investeringar i till exempel skolor, förskolor samt idrotts- och fritidsanläggningar påverkar kommunens ekonomi och medför ökade kostnader under de kommande åren. Uppskjutna exploateringsintäkter, det vill säga uteblivna intäkter från försäljning av kommunal mark, har lett till att kommunen har ett ekonomiskt underskott att hantera.

Underskottet måste enligt kommunallagen återställas under de närmaste åren. Samtidigt ökar kommunens åtagande kontinuerligt eftersom befolkningen blir allt äldre och andelen unga i skola och förskola fortsätter att öka. Uppdraget från kommunfullmäktige är att kommunen under 2019 och resten av mandatperioden ska jobba med fem fokusområden: ekonomi, effektivisering, samhällsutveckling, hållbarhet och medborgardialog.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del av budgeten till utbildningsnämnden – 59 procent.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 24 procent av budgeten.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till drygt 1,4 miljarder kronor.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bi­drar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar.

2019 höjs skatten med 70 öre till 21 kronor och 61 öre per intjänad hundralapp. Skattehöjningen görs för att kommunens ekonomiska underskott ska kunna återställas.

I budget 2019 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor  - det är en ökning med 8,1 procent jämfört med föregående budgetår.

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 21,1 miljoner kronor för 2019. Överskottet ska användas för att återställa tidigare års underskott.

Investeringar

Under året kommer bland annat ett nytt fotbollsfält börja anläggas vid Kölängen. Södervägen ska byggas om och en ny väg, Parkvägen, ska byggas vid Knivsta Centrum för idrott och kultur. Totalt finns det 176 miljoner kronor avsatta för investeringar under 2019. 

 

Läs mer via länken till höger. Där kan du också ladda ner hela budgeten.

  • Senast uppdaterad 15 jan 2019