Till undermeny Karta Kontakt

Kommunen beklagar felaktig information

2018-12-13

I dag samlades en grupp utanför kommunhuset i Knivsta för att demonstrera mot ett brev de fått om att de inom kort behöver flytta ut ur de bostäder de hyr av kommunen.

De som demonstrerar är personer som för ungefär två år sedan – efter att ha fått uppehållstillstånd i Sverige – blev anvisade till Knivsta för bosättning, enligt den så kallade bosättningslagen. Kommunen är enligt lagen skyldig att ordna bostäder till de nyanlända under deras första tid i Knivsta kommun.

Enligt kommunens rutin ska det första bostadskontraktet efter två år prövas individuellt. Det betyder att kommunen i varje enskilt fall ska ta ställning till hur behovet ser ut hos varje person. Kommunen strävar efter att varje nyanländ ska kunna etablera sig på ett bra sätt i Sverige med arbete och bostad.

- Jag beklagar det brev som gått ut från socialtjänsten. Det var mycket kortfattat och delvis felaktigt, säger Mats Ståhl Elgström, socialchef i Knivsta kommun. Alla kommer nu få ett nytt brev där vi ber om ursäkt och förklarar vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. 

- Jag har fått information från verksamheten att man under hösten också genomfört andra aktiviteter i form av möten och individuella samtal, men det här är en komplex fråga som behöver behandlas individuellt och det arbetet fortsätter.

 

 

  • Senast uppdaterad 17 dec 2018