Till undermeny Karta Kontakt

Information om förskola 2019

2019-01-14

förskolebarn

 

Vill du ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) för ditt barn med placering från augusti 2019? 

Placeringsarbetet påbörjas under mars månad. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid, dock tidigast sex månader före önskat placerings-datum. Ansökan registreras efter inkommet datum och blir din plats i kön.

Förskoleverksamhet 1-5 år 

För förskoleverksamhet utöver allmän förskola gäller att vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig. 

Allmän förskola 

Alla barn har från höstterminen det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas ”allmän förskola”. Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per vecka, förlagd mellan klockan 8 och 11. Placeringen är styrd till skolans läsårstider, med samma lov och helgdagar under läsåret. Särskild ansökan behövs.

Läs mer via länken till höger. 

 

  • Senast uppdaterad 15 jan 2019