Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från nämnd och styrelse

2018-12-18

kommunhuset vinter

Knivsta kommunhus 

Förvärv av kommunhuset ska utredas 

Vid sitt möte den 10 december beslutade kommunstyrelsen bland annat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av ett förvärv av Knivsta kommunhus på fastigheten Gredelby 21:3. Det nuvarande hyresupplägget har flera parter inblandade och förvaltningen behöver utreda det mest kostnadseffektiva upplägget inför ett eventuellt förvärv.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja finansiering av en ny extern webbplats. Kommunens externa webbplats är gammal och behöver förnyas både vad gäller teknisk plattform och presentation av innehåll. Vidare ställer ny lagstiftning sedan september 2018 krav på ökad tillgänglighet. 

Ingen förtätning aktuell

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 3 december att föreslå kommunstyrelsen att upphäva ett tidigare detaljplaneuppdrag om att utreda en förtätning av centrala Knivsta. Bakgrunden är att en ny prioriteringsmodell för detaljplaner har antagits för kommunen, och en förtätning är inte aktuell. 

Läs mer och ta del av handlingar via länkarna till höger. 

 

 

  • Senast uppdaterad 18 dec 2018