Till undermeny Karta Kontakt

Uppröjningen efter stormen fortsätter

2019-01-03

Ett stort antal träd fälldes under stormen Alfridas framfart i Knivsta kommun. Park- och naturenhetens medarbetare jobbade hela onsdagen med att röja undan träd som blockerade framför allt gång- och cykelvägar i centrala Knivsta och Alsike. 

Strandpromenad avspärrad

Under torsdagen fortsätter arbetet med att röja gång- och cykelvägar samt stigar i de mer perifera delarna av tätorterna. 
Bland annat har strandpromenaden nära Pepparkaksudden spärrats av då träd blockerar stigen – stigen kommer att vara röjd och öppen igen på måndag. Även belysningen i elljusspåret har skadats av fallna träd – kommunen jobbar med att åtgärda det.

Ökar biologisk mångfald

De kommande veckorna kommer vindfällda träd att tas bort även en bit in i de tätortsnära skogarna och skogsdungarna. 
Vid röjningen lämnas en del stockar kvar med avsikt – det är en del i arbetet med att öka den biologiska mångfalden. Stockarna fungerar som faunadepåer och bosätts av allt från små svampar till insekter. 
Det virke som fraktas bort kommer bli flis och användas till bioenergi.

 

  • Senast uppdaterad 3 jan 2019