Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till detaljplan

2018-02-08

En förskola vid Boängsvägen

Kungörelse

Förslag till detaljplan
Ny förskola intill Boängsvägen


Förslag till detaljplan för ny förskola intill Boängsvägen på fastighet Gredelby 1:3 och 2:1 i Knivsta kommun, är nu ute på samråd från 7 februari till 26 februari 2018. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola. 

Detaljplanen prövar även möjligheten att ta fram en ny trafiklösning längs Gredelbyleden, en cirkulationsplats som ska förbinda Gredelbyleden med Boängsvägen och Kölängsvägen. 

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Informationen finns även tillgänglig på kommunens webbplats www.knivsta.se/detaljplaner.  

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 26 februari 2018 till 
knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 KNIVSTA, märk handlingen BMK 2014-000602.

 
  • Senast uppdaterad 8 feb 2018