Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

2018-02-12

exteriör CIK 8 februari 2018

 

Nu har det formella namnet klubbats: Knivsta Centrum för idrott och kultur. Här syns bygget från Södervägens håll. 

På sitt möte den 5 februari klubbade samhällsutvecklingsnämnden det formella namnet på idrotts- och kulturanläggningen som byggs strax söder om tågstationen: Knivsta Centrum för idrott och kultur. Den planerade vägen som kommer sträcka sig från korsningen Centralvägen/Knivstavägen fram till den nya anläggningen ska heta Parkvägen. 

Man beslutade att från nämndens ofördelade medel söka 630 000 kronor för etablering av en så kallad ureahygieniseringsanläggning, under förutsättning att ansökt LOVA-bidrag beviljas. Syftet är skapa ett system för återföring av näring från toalettvatten till åkermark. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

Fler beslut och handlingar hittar du via länken till höger.

  • Senast uppdaterad 13 feb 2018