Till undermeny Karta Kontakt

Referensgrupper viktiga för arbetet med CIK

2018-02-09

möte referensgrupper CIK 5 februari 2018

 

Under två kvällar i början av februari bjöd fritid och kulturkontoret in till möten med kommunens föreningar. Mötena är ett led i det pågående referensgruppsarbetet i bygget av Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Det doftar kaffe i det som går under namnet ”CIK-stugan”, ett litet trähus vid ingången till byggplatsen. Huset används för olika typer av möten som har med bygget att göra och utanför fönstret håller det som ska bli Knivstas nya mötesplats på att växa fram. De som har samlats i stugan ikväll representerar många av de som ska använda huset, nämligen idrotts- och kulturföreningar. 

Skapa bra förutsättningar för verksamheterna 

Syftet med referensgrupperna är att på bästa sätt planera lokalerna och utrymmena i CIK, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheterna. Den här veckan har man bjudit in de föreningar som i dag har störst behov av tider i fullstor sporthall, kulturföreningar med intresse för scenkonstlokalen, föreningar som av olika anledningar kommer att bli av med sina nuvarande träningslokaler samt Knivsta Föreningsråd som representerar sina medlemmar.

Under mötena diskuteras sporthallarna och scenkonstlokalen, ishallen och kampsportslokalen. Många verkar nöjda ikväll och tittar nyfiket på ritningarna som visas på väggen. Bland annat har scenen i scenkonstlokalen under arbetets gång ändrats och blivit både bredare och djupare än den var på de ursprungliga ritningarna, efter önskemål från föreningarna.

- Jag tycker att det har varit jättebra med referensgruppsmötena, man har verkligen bjudit in oss föreningar med hela handen. Samtidigt som vi har fått information om CIK och möjlighet att lägga till förslag om utformningen av scenområdet, har man fått möta andra aktiva inom Knivstas kulturföreningar vilket varit berikande, säger Karin Blombäck som representerar kören Låtar & Läten.

Referensgruppsmöte CIK 7 feb 2018

Ska leda till användarvänlig anläggning

Senast referensgrupperna träffades var ungefär ett år sedan och mycket har hänt sedan dess. Ritningarna har bland annat justerats efter föreningarnas önskemål och behov där det har varit möjligt. Mindre ändringar kan fortfarande göras – en deltagare på mötet påpekar att en av förrådsdörrarna borde hängas åt andra hållet. Man går igenom vilka prioriteringar från referensgrupperna som är i fokus. 

För någon vecka sedan var Knivsta Kommun, Kommunfastigheter samt arkitektfirman som jobbar med CIK inbjudna för att berätta om CIK på en konferens om Framtidens Fritids- och idrottsanläggningar. Det blev många följdfrågor kring arbetet med referensgrupper och många kommuner undrade hur det går till.

- En del tror att det är väldigt komplicerat när man arbetar med referensgrupper – att det är svårt när så många ska vara med och tycka och bestämma. Men jag är övertygad om att utan den här dialogen skulle det var större risk att det blir fel och även dyrt i slutändan.  Utan ett nära samarbete med slutanvändaren så finns risk att vi får en anläggning som inte är så användarvänlig för utövaren eller så måste vi bygga om och det blir ännu dyrare, säger Carina Nordlander, fritidschef i kommunen och projektledare för den kommande verksamheten i CIK. 

- Föreningarna och vi i verksamheten har full förståelse för att vi inte kan få igenom alla önskemål men med den här kunskapen så kan vi prioritera rätt när vi vet vad som är viktigast.  Alla kanske inte blir nöjda med alla hörn i anläggningen - men vi har gjort vårt yttersta för att ha en dialog, säger Carina Nordlander.

exteriör CIK 8 februari 2018

Här byggs Knivsta Centrum för idrott och kultur, sett från Södervägens håll. Närmast i bild håller de två sporthallarna på att resas.

Närbild referensgruppsmöte CIK 7 feb 2018

Läs mer om CIK via länkarna till höger. 

 
  • Senast uppdaterad 9 feb 2018