Till undermeny Karta Kontakt

Nya belopp för maxtaxan i barnomsorg och fritidsverksamhet

2018-01-03

förskolebarn

 

Den första januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Inkomststaket för maxtaxan höjs från 45 390 kronor till 46 080 kronor (bruttoinkomst i månaden per hushåll). 

För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 382 kronor i månaden för det första barnet, 922 kronor i månaden för det andra barnet och 461 kronor i månaden för det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 922 kronor i månaden för det första barnet och 461 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet.

Mer information finns i länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 3 jan 2018