Till undermeny Karta Kontakt

Information om förskola

2018-01-25

Hander_som_ritar

 

Till dig som vill ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) för ditt barn med placering från augusti 2018. Placeringsarbetet påbörjas under mars månad. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid, dock tidigast sex månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan registreras efter inkommet datum och blir din plats i kön. 

Förskoleverksamhet 1-5 år

För förskoleverksamhet utöver allmän förskola gäller att vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig.

Allmän förskola

Alla barn har från höstterminen det år barnet fyller tre år rätt till avgiftsfri placering på förskola. Denna placering kallas ”allmän förskola”. Verksamheten omfattar 525 timmar om året, 15 timmar per vecka förlagd kl 8-11. Placeringen är styrd till skolans läsårstider med samma lov och helgdagar under läsåret. Särskild ansökan behövs.

 
 
  • Senast uppdaterad 25 jan 2018