Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta en av landets tryggaste kommuner

2018-01-19

vinterbild utan människor

 

Varje år släpper SKL – Sveriges kommuner och landsting – rapporten Öppna jämförelser om trygghet och säkerhet. I rapporten för 2017 som publicerades på fredagen rankas Knivsta som den fjärde tryggaste kommunen i landet – det är samma placering som året innan.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet och SOS Alarm AB.

Rankingen beräknas utifrån ett sammanvägt värde som utgår från fyra parametrar: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Knivsta kommun utmärker sig extra väl när det gäller antal sjukhusvårdade på grund av olyckor - här har man den lägsta siffran i landet med 5,6 personskador per 1000 invånare.

Läs mer via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 19 jan 2018