Till undermeny Karta Kontakt

Namnsättningstävling pågår för ny skola

2018-02-05

nya skola i norra Alsike bygge i januari 2018

 

Många namnförslag från eleverna

Bygget av den nya skolan i norra Alsike pågår för fullt och inflyttningen beräknas kunna ske i samband med höstlovet 2018. Hittills har skolan gått under arbetsnamnet Vrå skola, men inom kort ska samhällsutvecklingsnämnden fatta beslut om det formella namnet med hjälp av en namnsättningstävling bland skolans blivande elever.

Initiativet till namnsättningstävlingen kommer från utbildningsnämnden. Det är högstadieeleverna som ska flytta med till den nya skolan som har varit delaktiga. Under hösten har kommunens namngrupp varit ute på Alsikeskolan och pratat med eleverna om hur en namnsättning går till och vilka regler man behöver ta hänsyn till när man döper en skola. Eleverna har fått lämna in förslag på namn på sin nya skola och gensvaret har varit stort – totalt har 280 förslag lämnats in – totalt ett 70-tal olika namn.

Intresset och engagemanget har varit jättestort och det har kommit in många genomtänkta och intressanta förslag, berättar Pia Smårs, rektor på Alsike skola. 

Eleverna röstar - slutligen beslutar politikerna

Kommunens namngrupp arbetar just nu med att välja ut fyra alternativ bland elevernas förslag. Bland annat behöver man ta hänsyn till god ortnamnssed, språkriktighet och att det är ett bra namn ur så kallad blåljussynpunkt; det ska inte vara lätt att förväxla med något annat till exempel.   

Under vecka sex kommer eleverna få rösta på de fyra alternativen och det namnförslag som får flest röster kommer presenteras för samhällsutvecklingsnämnden som sedan fattar det slutgiltiga beslutet om vad skolan kommer heta. 

Läs mer om bygget av den nya skolan via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 5 feb 2018