Till undermeny Karta Kontakt

Knivstaborna har tyckt till om sin kommun

2018-01-09

Man med dator, på café

 

Nu redovisas resultaten från Statistiska centralbyråns (SCB) senaste medborgarundersökning – en attitydundersökning som genomfördes bland 131 kommuner under hösten 2017 och som visar hur invånarna ser på sin kommun.

Knivsta kommun deltar vartannat år sedan 2007 för att ge ett urval av Knivstaborna möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen består av tre delar där frågorna handlar om:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens olika verksamheter
  • Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamhet

Knivsta ligger kring snittet

När det gäller synen på Knivsta som en plats att bo och leva på så får Knivsta ett samlat betyg som ligger kring snittet för de deltagande kommunerna. Arbets- och utbildningsmöjligheter, bostäder och kommunikationer får högre betyg än snittet, medan synen på fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud ligger något lägre än snittet. 51 procent av medborgarna i Knivsta kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. 

I synen på kommunens verksamheter placerar sig Knivsta även här kring snittet totalt sett. Bemötande och tillgänglighet, gator och vägar, räddningstjänst samt stöd för utsatta personer får högre betyg än snittet medan gymnasieskolan och kultur ligger lägre än snittet. 

När det gäller hur medborgarna bedömer möjligheten till inflytande i kommunen ligger Knivsta på snittet totalt sett. Möjligheten till kontakt får högre betyg än snittet medan information ligger något lägre än snittet.

Små förändringar från föregående år

Knivsta kommun deltog även i undersökningen hösten 2007, våren 2009, våren 2011, våren 2013 och våren 2015. Skillnaderna jämfört med 2015 är små, bland annat har trygghet och bostäder fått lägre betygsindex. Stöd för utsatta personer har fått högre betyg medan information och förtroende har fått lägre. 

Rapporten hittar du via länken till höger. Där hittar du även bilagor med mer detaljerad information och jämförelser med andra kommuner. 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2018