Till undermeny Karta Kontakt

Dokument om uppförandekod undertecknat

2018-01-24

kommunfullmäktige 13 december 2017

 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari undertecknade en majoritet av partiernas gruppledare en överenskommelse om en uppförandekod för förtroendevalda i Knivsta kommun. 

Uppförandekoden ska enligt dokumentet bland annat ”ge stöd till ett eftertänksamt handlande samt skapa och vidmakthålla ett gott klimat i politiken”. Bakgrunden är en motion från Liberalerna och Miljöpartiet i Knivsta där de föreslår att kommunfullmäktige ska anta en uppförandekod.  

- En uppförandekod är inte juridiskt bindande utan ska ses som en uppmaning om att vi ska tänka på hur vi beter oss mot varandra. Det är en överenskommelse mellan de flesta gruppledare för de politiska partierna i Knivsta. Vi tror att det har en större positiv verkan än ett politiskt beslut i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M).

I den undertecknade uppförandekoden står bland annat att de förtroendevalda ska kunna demokratins procedurregler och följa dem, att de ska visa respekt och ta varandra på allvar samt att de ska verka ärligt och tydligt. Alla verksamma på den politiska arenan i Knivsta kommun ska kontinuerligt erbjudas utbildning genom till exempel Sveriges kommuners och landstings utbildningspaket ”Samtalstonen i politiken”.

- I dagens allt hårdare debattklimat är det här ett sätt för oss att markera att vi vill ha ett schysst klimat. I en demokrati finns olika uppfattningar om bästa väg framåt, men det är ingen ursäkt för oss att bete oss illa, säger Klas Bergström (M) kommunstyrelsens ordförande. 

Via länken till höger kan du ta del av dokumentet Uppförandekod samt motionen från L och MP. 

  • Senast uppdaterad 24 jan 2018