Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2018-07-02

Knivsta kommunhus

 

Vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 18 juni reviderades budgetramarna för 2019. Huvuddragen i beslutet är ökade resurser till grundskola och minskade resurser till hemtjänst och äldreomsorg. Lennart Lundberg (KNU), Pontus Lamberg (KD), samt Peter Evansson (S) reserverade sig till förmån för egna yrkanden. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera. Inom planområdet föreslås 7-8 kvarter med flerbostadshus och en förskola. Planförslaget möjliggör cirka 600 bostäder med utrymme för centrumverksamheter, förskola, park och natur. Lennart Lundberg (KNU) och Synnöve Adell (KD) reserverade sig till förmån för egna yrkanden. 

Läs om fler beslut och ta del av handlingar via länken till höger. 

 
  • Senast uppdaterad 1 aug 2018