Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för södra Ar

2018-07-10

detaljplan So ar

 

Ett förslag till detaljplan för Södra Ar, etapp 1, är ute på en ny granskning från och med 4 juli till och med 20 augusti 2018.

Detaljplanen rör ett område längs E4:an och innefattar fastigheten Gredelby 1:3  m fl,i  Knivsta kommun. Syftet med planen är att skapa byggrätter för verksamheter inom industri, kontor, service, samlingslokaler och till viss del handel.

Planen utförs med normalt förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL).

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.  Informationen finns även tillgänglig här på kommunens webbplats.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 20 augusti 2018 till  knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 Knivsta. Märk handlingen med BMK 2014-000708. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget.

 
  • Senast uppdaterad 1 aug 2018