Till undermeny Karta Kontakt

Hur bygger vi det framtida Knivsta?

2018-06-18

flygbild knivsta

 

Under måndagen samlades kommunledningen med förvaltning och politiker till en föreläsning om samhällsplanering. Inbjuden föreläsare var en av Sveriges främsta experter på området: Göran Cars som är professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan och ansvarig för stadsflytten av Kiruna. 

Göran Cars professor i samhällsplanering 18 juni 2018 420

Professor Göran Cars är ansvarig för uppbyggnaden av det nya Kiruna  

Bakgrunden till inbjudan är Knivsta kommuns framtida utveckling och avtalet med staten om utbyggnad av ostkustbanan och expansion av bostadsbyggandet med 15 000 nya bostäder på 40 år. 
Arbetet med utvecklingen av Knivsta kommun utifrån avtalet har påbörjats. Under de närmaste åren kommer man att arbeta med program för detaljplaner för Västra Knivsta, program för detaljplaner för Alsike, och kommunens uppfattning om infrastruktur för kollektivtrafik. Det senare handlar om ny station i Alsike, upprustning av Knivstas station samt utbyggnad av två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen till Stockholm.

Professor Göran Cars föreläsning utgick från hans mångåriga erfarenhet från såväl den akademiska världen som verkställighet i många kommuner, nu senast som stadsplanerare i Kiruna. Han sammanfattade sina tre viktigaste budskap för en lyckad, modern samhällsplanering så här:

  1. Bygg en målbild/vision som styr
  2. Etablera en tydlig intern organisation
  3. Utveckla effektiva former för externt samarbete
  • Senast uppdaterad 18 jun 2018