Till undermeny Karta Kontakt

Samråd detaljplan Vrå 1:791 i norra Alsike

2018-06-28

planområde Vrå

 

Ett förslag till ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791, finns ute på samråd från och med 28 juni 2018 till och med 8 augusti 2018. 

Planområdet är beläget längs med Brunnbyvägen i norra Alsike. Syftet med planändringen är bland att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar från fyra till sex. 

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Mer information finns via länken till höger – där du kan bland annat titta på planområdet med hjälp ett interaktivt visningsverktyg. 

 
  • Senast uppdaterad 28 jun 2018