Till undermeny Karta Kontakt

Fler föreläsningar för föräldrar

2018-05-22

föreläsning för föräldrar Magelungen Petter Marklund 420

 

Familjeterapeuten Petter Marklund drog fulla hus när han besökte Knivsta kommunhus i april.  

När utbildningskontoret i april anordnade den senaste i raden av föreläsningar för föräldrar i Knivsta kommun var Tilassalen i kommunhuset fullsatt. Föräldrar till både små och stora barn ville lära sig mer om metoder för att hantera konflikter med sina barn. 

- Om vi kan bidra till att föräldrar känner sig stärkta i sin föräldraroll så gagnar det lärandet i skolan. Tryggare föräldrar ger tryggare barn som lär sig bättre, och om vi kan erbjuda en arena för det är det jättebra, säger Anna-Lena Persbacke som är verksamhetsansvarig på Elevhälsan. 

2016 inledde Knivsta kommun ett utvecklingsarbete med fokus på elevers hälsa och välmående.  Hälsofrämjande förskola och skola kallas satsningen där utgångspunkten är att hälsa och lärande går hand i hand. 

Förutom kompetensinvesteringar hos personalen och satsningar riktade direkt till eleverna är just föreläsningar för föräldrar en viktig pusselbit i arbetet. De senaste arton månaderna har utbildningskontoret anordnat ett antal föreläsningar, alla med fri entré. Temat har bland annat varit barn som stressar, hur barn påverkas av sociala medier, droger, samt barns hälsa vad gäller sömn och kost. 

Intresset från föräldrarna har ökat stadigt och föreläsningen om metoder för att hantera konflikter med familjeterapeuten Petter Marklund från Magelungen i april drog som sagt fulla hus. 

- Vi fick många positiva reaktioner och det är tydligt att det finns ett stort behov av och ett sug efter den här typen av kunskap och föreläsningar bland föräldrarna i Knivsta. För att möta upp det kommer vi fortsätta att arrangera föreläsningar under hösten. Det är bara att hålla utkik! säger skolchef Britt-Marie Hedlund. 

Läs mer om Hälsofrämjande arbete i förskola och skola via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018