Till undermeny Karta Kontakt

Aktivitetshus, cykelvägar och simhallar i topp

2018-05-04

gitarr, tät bild med händer som spelar gitarr

 

Under november 2017 genomförde Kultur och fritidskontoret i Knivsta kommun en kultur- och fritidsvaneundersökning. Enkäten skickades ut till 4 500 Knivstabor i åldrarna 12 till 80 år.

Sammanfattningsvis visar resultatet att aktivitetshus, cykelvägar samt sim- och badhallar enligt Knivstaborna är de tre mest angelägna satsningarna som kommunen bör göra i framtiden, sett till alla åldrar.

Bland kommunens ungdomar utmärks biograf, bowlinghall och sporthallar som tydliga önskemål. De flesta, oavsett ålder, tycker att det är mycket viktigt att det finns ett kulturutbud, men är inte så nöjda med det utbud som finns idag. Mer nöjda är de med sin fritid generellt. Då är det dock svårare att veta var personen som svarat menar, då fritiden kan utspela sig i till exempel Uppsala.

- Resultatet kommer att fungera som en vägledare när Kultur och fritid planerar verksamheten de närmaste åren, och utgör ett viktigt underlag för det kultur- och fritidspolitiska program som kontoret tar fram under 2018, säger Lena Malmborg, samordnare Kultur och fritid. 

Via länken till höger kan du ta del av resultatet. Du kan även ta del av de öppna svar som lämnades i undersökningen.

  • Senast uppdaterad 4 maj 2018