Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2018-05-04

kommunhus-vapen

 

Vid sitt sammanträde den 23 april beslutade kommunstyrelsen bland annat att anta Program för konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade också att använda 1,8 miljoner kronor av kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel ur 2018 års budget för inköp av konst.

Kommunstyrelsen beslutade att anta framtagen handlingsplan för att införa heltid som norm i kommunen. Att införa heltidsarbete som norm är en viktig del i Knivsta kommuns jämställdhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna planuppdrag för en detaljplan för fotbollsplaner och friluftsområde i Kölängen. Man beslutade att avsätta resurser för att utreda och ta fram förslag för framtida parkeringshus på östra och västra sidan av järnvägen i centrala Knivsta. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Fler beslut och handlingar hittar du via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 4 maj 2018