Till undermeny Karta Kontakt

Medborgardialog om kvarteret Segerdal

2018-05-29

kvarteret Segerdal 420

 

Knivsta kommun jobbar med utvecklingen av kvarteret Segerdal, som ligger mellan Apoteksvägen och Staffansvägen. Området innefattar bland annat det gamla Konsumhuset som nu används som gym, grusparkeringen, nuvarande Swedbankhuset, gamla centrumbyggnaden samt Knivsta kommunhus. 

Ny detaljplan ska tas fram

Det ska tas fram en ny detaljplan för området och kommunens planenhet arbetar med att ta fram förutsättningar för platsen tillsammans med fastighetsägaren.  
Planprocessen är i ett inledande skede där information inhämtas och förutsättningarna klargörs. Medborgardialogen hålls för att redan nu få in synpunkter och information om centrala Knivsta och framförallt just om det här kvarteret. Fokus kommer ligga på den moderna småstaden, trygghet och mötesplatser. Kommunens planenhet planerar för samråd under hösten 2018, då planförslaget kommer redovisas. 

Medborgardialog 31 maj klockan 15 till 19

Medborgardialogen hålls torsdag den 31 maj klockan 15 till 19 utanför kommunhusets södra entré. Kom och träffa representanter från planenheten och fastighetsägaren. Vi bjuder på pizza och pyssel för barnen.

Varmt välkomna!

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018