Till undermeny Karta Kontakt

Adolfsbergsskolan och Norrgårdens förskola

2018-03-15

skola i Alsike Nord

I norra Alsike byggs en skola för årkurs 5 till 9. Illustration: Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor 

Nu är det avgjort vad den nya skolan som byggs i norra Alsike ska heta. I ett tidigt skede utlovades att skolelever skulle få vara delaktiga i namngivningen, och under förra året fick kommunens namngivningsgrupp i uppdrag att ta fram förslag och samarbeta med eleverna i Alsike skola. Eleverna i årkurs 5-8 i Alsike skola lämnade in cirka 280 förslag varav cirka 70 var unika namn. Efter samråd med Lantmäteriets ortnamnsråd, polisen samt utbildningschefen och kultur och fritidschefen valdes fyra namn ut. Dessa var Adolfsbergsskolan, Vråhagaskolan, Pinglaströmsskolan och Alängsskolan.

Namnet har anknytning till platsen

Eleverna i årskurs 5-8 i Alsike skola samt årskurs 4 i Brännkärrskolan röstade under vecka 6 och Adolfsbergsskolan vann med god mariginal med 98 röster. Namnet klubbades den 12 mars av samhällsutvecklingsnämnden. Namnet som inspirerade till Adolfbergsskolan har anknytning till den lokala platsen. Området där skolan byggs heter Adolfsberg  - vilket är uppkallat efter ett soldattorp i närheten.

Kölängen förskola arkitektillustration Illustration: Tovatt Architects and Planners

I Kölängen byggs en förskola med åtta avdelningar. Illustration: Tovatt Architects and Planners

 

Norrgårdens förskola i kvarteret Daggkåpan 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade även att den nya förskolan som byggs i Kölängen ska heta Norrgårdens förskola. Namnet kommer från fastigheten som den angränsande Brukshundsklubbens lokaler ligger på. Kvarteret får namnet Daggkåpan, då ordet Kölängen kan tolkas som ”slåtterängen vid den sumpiga granskogen” och här huserar många ängs- och kärrväxter. I stadsplanen från 70-talet har flera kvarter fått liknande växtnamn. 

Läs mer om bygget av skolan och förskolan via länkar till höger. 
  • Senast uppdaterad 15 mar 2018