Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till detaljplan centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

2018-03-16

Detaljplan Ängby

Kungörelse

Förslag till detaljplan gäller centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera

Ett förslag till detaljplan för centrala Ängby, Ängby 1:1 m. fl., finns ute på granskning från och med 14 mars 2018 till och med söndag 8 april 2018.
Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och park-områden. 

Detaljplanens område har utökats efter samrådsförslaget. Detaljplanen avviker från gällande fördjupad översiktsplan (2012) och planläggs därför med utökat förfarande.Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. 

Informationen finns även tillgänglig på webben, se högerspalten.Handlingarna finns tillgängliga från och med dagen då granskningen börjar. Önskas planhandlingen i pappersform, kontakta planenheten på 
Samhällsbyggnadskontoret på telefon 018 – 34 70 00.Skriftliga synpunkter lämnas senast söndag 8 april 2018 till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 KNIVSTA. 
Märk handlingen ”BMK 2014-00709”. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 

 Samhällsutvecklingsnämnden

 
  • Senast uppdaterad 16 mar 2018