Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till detaljplan södra Ar etapp 1

2018-03-22

Planbesked Södra Ar Gredelby 1:3

 

Förslag till detaljplan gäller Södra Ar etapp 1

Förslag till detaljplan Södra Ar, etapp 1 är nu ute på granskning från och med 2018-03-21 till och med 2018-04-11. Detaljplanen ligger längs E4:an och innefattar fastighet Gredelby 1:3 med flera Knivsta kommun. 

Syftet med planen är att skapa byggrätter för verksamheter inom kontor, handel, service, samlingslokaler och lättare industri. I arbetet ingår även en översyn av planbestämmelser som täcks av gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner föreslås upphävas i sin helhet.

Planen utförs med normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Informationen finns även tillgänglig här på webben, se högerspalten.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 11 april 2018 till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 KNIVSTA. 

Märk handlingen med ” BMK 2014-000708”. Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 

  • Senast uppdaterad 22 maj 2019