Till undermeny Karta Kontakt

Energipriset 2018 är utdelat

2018-03-05

Utdelning av energipris 2018, Björn Enskär och Boo Östberg tillsammans med pristagare

 

Bygg- och miljönämnden premierar energimedvetna byggherrar
Pristagarna är Robert Eriksson och Madelaine Svedbäck med sitt energisnåla hus

I år är det tredje gången som Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd delar ut ett energipris.  Tanken är att varje år dela ut priset till en byggherre som visar på en genomtänkt och ekonomisk energiförbrukning vid en bygglovsansökan av ett småhus (en- och tvåbostadshus), Vinnaren utses genom den energiberäkning som alltid ska lämnas in vid alla nybyggnationer av bland annat småhus.

En byggnadens energianvändning ska uppnå minst Boverkets byggregler. Men vi vill premiera den som går längre än så och bygger riktigt energieffektivt. Förutom att den enskilde husägaren kommer att spara mycket pengar under husets livstid så är det ett aktivt bidrag till kommunens vision om att vara ”en föregångskommun och mötesplats för det hållbara samhället”, säger Boo Östberg ( C ), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Den som ska bygga ett hus måste uppfylla kraven och byggreglerna från Boverket annars ger inte Knivsta kommun något startbesked, vilket betyder att bygget inte får sättas igång.

Prisutdelningen skedde i fredag den 2 mars på den plats där Robert Eriksson och Madelaine Svedbäck nu bygger sin villa i Knivsta.” Det blir först till adventskaffet 2018 som huset står färdigt och ett hem för dem. Prisutdelningen gäller småhus. Boo Östberg (C) tillsammans med Björn Enskär (S) överlämnarde blommor och en plakett att sätta upp på husets fasad.

 

 

Fakta om energipriset
Inför 2015 års mål för bygg- och miljönämnden beslutade nämnden att premiera de som väljer att bygga energisnåla  småhus. 

 

  • Senast uppdaterad 7 mar 2018