Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för förskola intill Boängsvägen

2018-11-06


Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 24 september 2018 att anta Detaljplan för förskola intill Boängsvägen. Detaljplanen har därmed
vunnit laga kraft den 24 oktober 2018.

Syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en
ny förskola. Detaljplanen prövar även möjligheten att ta fram en ny trafiklösning längs Gredelbyleden, en cirkulationsplats som ska förbinda Gredelbyleden med Boängsvägen och Kölängsvägen.

För med information se länk till höger.

  • Senast uppdaterad 6 nov 2018