Till undermeny Karta Kontakt

Föreläsning för föräldrar om jämställdhet

2018-11-27

barn med hjärtan i händerna

 

Knivsta kommun bjuder in till en föreläsning om jämställdhet och normkritik. Föreläsningen riktar sig till föräldrar till barn i alla åldrar.

  • Hur påverkas barnens utveckling och identitetsskapande av ojämställdhet?
  • Teori varvas med humor och vardagsnära exempel
  • Problematik kring stereotypa roller
  • Tips och idéer för förändring
  • Skratt och klokskap utlovas!

Tid och plats

5 december kl 18.30-20.00 i Tilassalen i Knivsta kommunhus. 

Föreläsningen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Varmt välkommen! 

Föreläsningen ingår i Knivsta kommuns arbete med Hälsofrämjande skola och förskola:

Knivsta kommun driver sedan några år tillbaka ett utvecklingsarbete i skolan med fokus på elevers hälsa och välmående. Hälsofrämjande förskola och skola kallas satsningen där utgångspunkten är att hälsa och lärande går hand i hand och att hälsa och mående är viktigt för att prestera bra i skolan. Vi vill involvera både elever, personal och föräldrar i det här arbetet. 

• Till exempel erbjuds föräldrar föreläsningar med fri entré i aktuella ämnen. Vi har bland annat anordnat föreläsningar om barn som stressar, hur barn påverkas av sociala medier, droger, barns hälsa vad gäller sömn och kost, samt metoder för att hantera konflikter. I december anordnas en föreläsning om jämställdhet.

• Personalen har utbildats i olika verktyg som man vet fungerar för att stärka elevers mående. Det handlar bland annat om metoder för pedagogiska samtalsmodeller, hur man bemöter stress, oro och brist på självkontroll, samt utveckling av hälsoråd.

• Elever har fått utbildning i stresshantering, mat och sömn, nätet och hbtq-frågor. Exempel från höstterminen 2018 är föreläsning för alla årskurs 6 på temat hbtq och en hälsodag med olika föreläsningar och praktiska övningar för årskurs 8 – båda arrangemangen var mycket uppskattade av eleverna. Utöver det medicinska basprogrammet med hälsosamtal och vaccinationer har vi i Knivsta kommun infört ett hälsofrämjande basprogram på gruppnivå i klassrummen. Som ett komplement till skolans hälsoundervisning finns sedan vintern 2018 även Hälsoäventyret i Knivsta. 

 

  • Senast uppdaterad 27 nov 2018