Till undermeny Karta Kontakt

Femparti-majoritet presenterade budgetförslag

2018-11-12

fempartimajoritet på presskonferens

Boo Östberg (C), Klas Bergström (M), Peter Evansson (S), Kerstin Umegård (MP) och Christer Johansson (V). 

Under måndagen 12 november kallade de fem partier som efter valet har inlett ett samarbete till en gemensam presskonferens i Knivsta kommunhus. Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet samt Miljöpartiet presenterade ett gemensamt politiskt program och ett gemensamt budgetförslag.

Förändrad skattesats

Budgetförslaget innehåller bland annat en tillfällig skattehöjning  - bakgrunden är kommunens underskott som måste återställas inom tre år. (Läs mer om bakgrunden till underskottet via länken om delårsbokslutet och årsprognosen till höger). 
Inför 2019 föreslås skattesatsen höjas med 70 öre till 21:61.  Därefter föreslås skattesatsen stegvis återställas till nuvarande nivå som är 20:91. 

Den så kallade femparti-majoriteten pekade ut prioriterade huvudområdena att arbeta med:

• Balans och ny ordning i ekonomin  
• Förändringsarbete där organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i kommunens arbete
• Hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk -  prioriteras med målsättningar och utgångspunkt i Agenda 2030
• Medborgardialog av olika slag för att öka Knivstabornas möjlighet att aktivt delta i samhällsbygget
• Samhällsutvecklingen ligger fortsatt i fokus i Sveriges mest attraktiva region

Nu ska kommunfullmäktige besluta om budgeten

Kommunstyrelsen beslutade under eftermiddagen den 12 november att bland annat föreslå kommunfullmäktige att fastställa mål och budget för 2019 med planeringsramar 2020-2022. Kommunfullmäktige sammanträder den 21 november. 

Du kan ta del av femparti-majoritetens budgetförslag via länken till kommunstyrelsens sammanträde till höger. 

 

  • Senast uppdaterad 12 nov 2018