Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige

kommunfullmäktige 21 november 2018

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 21 november 2018 att anta Femparti-majoritetens Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022. Man beslutade att fastställa kommunens skattesats till 21:61 kronor för 2019. 

Fullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet per 2018-08-31 och årsprognosen. 

Val till bland annat nämnder, kommunstyrelse och fullmäktiges presidium genomfördes -  här nedan presenteras presidierna i några av dessa:

Kommunfullmäktige 21 nov 2018 - 14 okt 2022

Klas Bergström (M), ordförande från den 21 november 2018 till och med den 31 december 2020 
Peter Evansson (S), ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022 
Britt-Louise Gunnar (S), 1:e vice ordförande från den 21 november 2018 till och med den 31 december 2020  
Klas Bergström (M), 1:e vice ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022 
Britta Lästh (KNU), 2:e vice ordförande från den 21 november 2018 till och med den 14 oktober 2022.

Kommunstyrelse 1 jan 2019 - 31 dec 2022

Peter Evansson (S), ordförande från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020
Klas Bergström (M), ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 

Bygg- och miljönämnd 1 jan 2019-31 dec 2022

Claes Litsner (S), ordförande
Ann-Charlotte Fransson (M), 1:e vice ordförande 
Ivan Krezic (KNU), 2:e vice ordförande 

Socialnämnd 1 jan 2019-31 dec 2022

Kerstin Eskhult (C), ordförande
Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande
Monica Löfgren (SD), 2:a vice ordförande 

Utbildningsnämnd 1 jan 2019-31 dec 2022

Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande 
Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande 
Anna Koskela Lundén (L), 2:a vice ordförande 

Samhällsutvecklingsnämnd 1 jan 2019-31 dec 2022

Thor Övrelid (M), ordförande från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020
Peter Evansson (S), ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 

Valnämnd 1 jan 2019-31 dec 2022

Susanne Jakobsson (M), ordförande 
Bengt-Åke Andersson (KNU), vice ordförande 

 
  • Senast uppdaterad 28 nov 2018