Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för kvarter Segerdal är ute på samråd

2018-11-21

Planområde

 

Nu är förslaget på detaljplan för del av kvarteret Segerdal ute på samråd. Fram till och med den 12 december kan du som medborgare se förslaget och lämna skriftliga synpunkter. 

Kvarteret ligger centralt i Knivsta och syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flera olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet ska skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna.

Planläggningen syftar även till att bevara karaktären på ”Modins järnhandel” som med sina höga kulturvärden bidrar till bevarandet av de tidsenliga inslag som finns kvar från det gamla stationssamhället.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Medborgardialog- drop-in

Vill du veta mer samt bidra med idéer och tankar? Onsdagen den 28 november anordnas en medborgardialog med öppet hus mellan kl 16 och 19 i Knivsta kommunhus atrium. Kom och titta på planförslaget och passa på att ställa frågor. Det kommer finnas pysselhörna för barnen samt bjudas på Iättare tilItugg.

Här hittar du planen

Detaljplanen finns presenterad i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Du kan också se den här på hemsidan – ta del av planen, läs mer och se hur du lämnar skriftliga synpunkter i länken till höger.

 

översiktsbild detaljplan kvarter segerdal
  • Senast uppdaterad 21 nov 2018