Till undermeny Karta Kontakt

Tack för medverkan i medborgardialog Alsike Nord

2018-11-14

Alsike Nord utställning efter dialogmöte 420

 

Stort tack till alla er som deltog på dialogen för detaljplanen Alsike Nord etapp 2 den 5 november!
De diskussioner och synpunkter som inkom kommer vi ta med oss under det fortsatta detaljplanearbetet. 

Materialet ställs ut i Knivsta kommunhus

Till och med den 23 november ställer vi ut det material som togs fram under dialogen i utställningslokalen i entrén i kommunhuset.  

Vidare återkoppling från dialogen beräknas ske i december 2018 på kommunens hemsida och vidare dialog beräknas ske under hösten 2019. 

Planenheten, Knivsta kommun 

  • Senast uppdaterad 14 nov 2018