Till undermeny Karta Kontakt

Tack till dig som deltog i medborgardialog om trygghet

2018-11-27

familj i höst 420

 

Stort tack till alla er som deltog i medborgardialogen om trygghet!

Vi fick in 370 svar och redan nu kan vi presentera resultat på frågan: Känner du dig trygg i Knivsta kommun?
79,9 procent har svarat ja på frågan och 20,1 procent har svarat nej.

(Notera att resultatet ger uttryck för enkätdeltagarnas åsikter och inte är en vetenskaplig undersökning. För statistiskt säkerställda resultat använder vi oss av enkätundersökningarna Liv och hälsa och Liv och hälsa ung. Enligt Liv och hälsa kände sig hela 99% av befolkningen i Knivsta kommun (30-79 år) trygga i sitt område 2017.)

Övriga frågor som de svarande tyckt till om handlar om var man känner sig trygg eller otrygg och vad som uppfattas som viktigt för att öka tryggheten i kommunen. 

Resultatet kommer vi att titta vidare på, analysera och väga in i det fortsatta trygghetsarbetet. 

Vi fick även in 149 enkätsvar när vi genomförde den i pappersform under Knivsta marknad. 

Vidare återkoppling av resultatet från både vårens och höstens medborgardialoger kring trygghet beräknas ske i januari 2019.

 
  • Senast uppdaterad 29 nov 2018