Till undermeny Karta Kontakt

Ny entreprenör tilldelas driften av äldreboende

2018-11-23

Vilhems gård

 

Socialnämnden i Knivsta kommun beslutade den 22 november 2018 att tilldela Vardaga Äldreomsorg AB driften av Vilhelms gård i Knivsta. I uppdraget ingår att erbjuda 17 platser för boende med omsorgsbehov, 25 platser för personer med demenssjukdom samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Vilhems gård har sedan starten 1 januari 2011 drivits av Förenade Care AB. Socialnämnden beslutade förra hösten att upphandla driften av verksamheten vid Vilhems gård och totalt lämnades sex anbud in. Anbuden har, i enlighet med förutsättningarna i upphandlingsdokumentet, utvärderats och socialnämnden har sedan antagit det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utifrån grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Vardaga Äldreomsorg AB kommer enligt kontraktet ta över driften den 1 juli 2019. Kontraktet vinner laga kraft tio dagar efter beslutet och kan överklagas innan dess.

 

  • Senast uppdaterad 23 nov 2018