Till undermeny Karta Kontakt

Upphandling av idrotts- och aktivitetshus avbryts

2018-10-22

kommunhus-vapen

 

Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen beslutade kommunstyrelsen den 15 oktober att avvakta med upphandling och byggande av ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike Nord. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana Kommunfastigheter att avbryta upphandlingen av huset. 

Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur man ska lösa idrottsundervisningen för eleverna på nya Adolfsbergsskolan i Alsike efter årsskiftet 2019/2020 utan en ny sporthall.

En arbetsgrupp med utbildningschefen och flera rektorer har bildats för uppdraget. I arbetet ingår att redovisa vad ett kommande förslag skulle få för konsekvenser för idrottsundervisningen och arbetsmiljön samt vilka kostnader det kommer att innebära. 

På kort sikt medför kommunstyrelsens beslut inga förändringar eftersom skolan redan har planerat för en tid utan sporthall. Det kommande läsåret kommer eleverna på Adolfsbergsskolan ha sin idrottsundervisning i Alsike skolas sporthall och i Brännkärrsskolans gymnastiksal. Utomhusidrott kommer kunna ske vid Adolfsbergsskolan då man har inrett omklädningsrum med duschar i den nya skolan. Även idrottsundervisningens teoridelar kommer hållas på Adolfsbergsskolan.

  • Senast uppdaterad 22 okt 2018