Till undermeny Karta Kontakt

Årsprognosen pekar på underskott för 2018

2018-10-26

kommunhuset entré med ljung i förgrunden 420

 

Den 15 oktober beslutade kommunstyrelsen att godkänna och överlämna delårsbokslut per 2018-08-31 samt årsprognos till kommunfullmäktige. Årsprognosen visar på ett utmanande läge för Knivsta kommun. 

Underskott när exploateringsintäkter skjuts upp

Årsprognosen för 2018 års balanskravsresultat är -39,9 miljoner kronor. Underskottet beror på uppskjutna exploateringsintäkter, det vill säga intäkter från försäljning av kommunal mark. I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2018 ingår exploateringsintäkter på 63 miljoner kronor. Prognosen visar att intäkterna från exploatering beräknas till cirka 2 miljoner kronor under 2018. 

Underskotten måste återställas

Kommunens förväntade negativa resultat innebär att kommunen inom tre år måste återställa underskottet med ett lika stort överskott. Under 2017 gjorde kommunen ett underskott på -19 miljoner kronor. Det här innebär att på kort sikt kommer kommunen ha två år av ekonomiska underskott att återställa. 

Vad blir konsekvenserna?

Sammanfattningsvis kan man säga att många år med stora och nödvändiga investeringar nu ger avtryck i kommunens ekonomi. Kommunens ”kostym” är större än skatteintäkterna. Det har varit möjligt under år med goda exploateringsintäkter, det är dock inte en långsiktig lösning. Kostnaderna behöver anpassas till de skatteintäkter som finns till förfogande. 
Med anledning av det ekonomiska läget har återhållsamhet införts vid inköp inom alla poster. Exakt vilka konsekvenser det kommer få för kommunens verksamheter beror på den budget som kommunfullmäktige ska ta ställning till när en ny majoritet har enats om ett budgetförslag inklusive skattesats. 

Inga neddragningar aktuella

Det är viktigt att understryka att Knivsta är en växande kommun där alla händer kommer att behövas i verksamheten framöver. Kommunens skatteintäkter växer med 50-60 miljoner kronor om året tack vare nya invånare. Som alltid är det aktuellt att se över kommunens uppdrag och processer för att vi ska använda våra skattemedel så effektivt som möjligt. 

 

Vi har samlat mer detaljerade svar på frågor om detta under Aktuella frågor - se länken till höger. Där kan du även ta del av delårsbokslutet i sin helhet. 

  • Senast uppdaterad 26 okt 2018