Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2 är ute på samråd

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2

 

Nu är förslaget på detaljplan för Alsike Nord etapp 2 ute på samråd. Fram till och med den 14 november kan du som medborgare se förslaget och lämna skriftliga synpunkter. Alsike Nord etapp 2 ligger i området mellan Alsike Nord och gamla Alsike järnvägsstation, och detaljplanen är utformad med tanken att skapa en hållbar småstad med levande gaturum.

Planen gör det möjligt att bygga hus med i huvudsak två till fem våningar för sammanlagt cirka 2000 bostäder, med lokaler för verksamhet och service.

- Den levande känslan skapas genom att byggnader placeras nära fastighetsgräns mot gatan. Gatorna utformas med tanke på gående och cyklister och gör det möjligt att skapa ett liv utan bil, med närhet till god kollektivtrafikförsörjning. Planen skapar också mötesplatser i form av torg och parker för de som bor och vistas i området, säger Erika Mickelsson, fysisk planerare på Planenheten på Knivsta kommun.

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar.

Medborgardialog – drop-in

Vill du veta mer samt bidra med tankar och idéer om detaljplanen för Alsike Nord etapp 2? Måndagen den 5 november klockan 17.30 - 20.00 anordnas en medborgardialog i Brännkärrsskolans matsal i Alsike. Mer information kommer inom kort på knivsta.se.

Här hittar du planen

Detaljplanen finns presenterad i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Du kan också se den här på hemsidan – ta del av planen, läs mer och se hur du lämnar skriftliga synpunkter i länken till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Senast uppdaterad 8 okt 2018