Till undermeny Karta Kontakt

Vill du göra skillnad för ett barn?

2018-10-01

mamma bakar med barn - 420

 

Barn behöver engagerade vuxna med tid och tålamod – vuxna som lever under stabila förhållanden. Vissa barn behöver mer stöd än vad deras föräldrar kan ge och då behöver samhället – alla vi andra - hjälpa till. Vill du vara med?

Familjehem

Vi söker familjer som har tid och plats att ta emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar som av olika skäl behöver bo i en annan familj än den egna under en kortare eller längre period. Du ska vara en förebild och någon som sätter gränser och engagerar dig i barnet. Du har ansvar för barnets omsorg i vardagen och samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot barn eller ungdomar i sitt hem på deltid, vanligen två till fyra dygn i månaden. Oftast rör det sig om barn i åldrarna 2- 12 år.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person som behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter, eller stöd och stimulans i sin utveckling. Barnet eller ungdomen och kontaktpersonen träffas i regel några timmar i veckan. 

Uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är arvoderade där ersättningen utgår från Svenska Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer. 

Vill du veta mer? Mejla till familjehem@knivsta.se, ring Socialtjänstkontoret i Knivsta kommun via 018-347000 eller läs mer via länken till höger. 

 
  • Senast uppdaterad 1 okt 2018