Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun genomför Fritidslyftet

2018-10-10

barn i cirkel 420

 

Under läsåret 2018/2019 genomför Knivsta kommun Fritidslyftet – en lokal satsning på kompetensutveckling av outbildad personal på fritids. Tolv personer som arbetar på kommunens fritidshem och som saknar utbildning för detta har antagits till Fritidslyftet. Undervisningen sker utspritt under läsåret 2018/2019 vid sammanlagt åtta tillfällen där varje tillfälle är fyra timmar. Utöver detta ska deltagarna kunna avsätta ungefär två timmar i månaden för studier och reflektioner. 

Höja kvaliteten på undervisningen 

Syftet med utbildningen är att höja undervisningens kvalitet på kommunens fritidshem. Utbildningen är framtagen av Falkenbergs kommun i samverkan med pedagogikforskare fil.dr. Ann S. Pihlgren. Den är sedan inköpt och omarbetad för att passa fritidshemmen i Knivsta kommun vad gäller organisation och förutsättningar. 

- Jag stolt över att vi kan satsa på våra fritidshem och erbjuda denna utvecklingssatsning till personalen, säger Monika Warsén, utvecklingschef Knivsta kommun.

Möjlighet att studera och arbeta med andra kollegor 

Fritidslyftet innebär att kursdeltagarna läser, ser filmer och diskuterar kollegialt, provar arbetssätt och diskuterar resultaten. Det handlar bland annat om systematiskt kvalitetsarbete, planering av aktiviteter och undervisning, elevdemokrati och elevinflytande. De kollegiala samtalen leds av en samtalsledare. Samtalsledaren besöker också deltagarna under utbildningen samt tar emot dessa på sin egen arbetsplats.

 

  • Senast uppdaterad 10 okt 2018