Till undermeny Karta Kontakt

Gå till vänster eller höger på gång- och cykelbanan

2018-10-17

Trafikmärke

 

Om du ska gå till vänster eller höger sida på gemensamma gång- och cykelbanor är en fråga som har diskuterats under många år. Men från den 15 oktober gäller följande regel i Trafikförordningen. Gående ska numera om möjligt använda vänster sida i färdriktningen. Regeln har tillkommit för att helt enkelt göra det säkrare att gå och cykla tillsammans på samma utrymme. Bland annat för att cyklister och gående lättare ska få ögonkontakt med varandra.

Du som åker rullskridskor eller rullskidor snabbare en gångfart generellt 7 km/h ska färdas längst till höger om det är lämpligare.

Hela lagtexten ser ut så här i Trafikförordningen

1 §    /Träder i kraft I:2018-10-15/ Gående på väg ska använda gångbanan eller vägrenen.

Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket om gångbanan är smal eller utrymmet på den är begränsat på annat sätt eller om det finns andra särskilda skäl för det.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt gångbana, vägren eller cykelbana användas. Förordning (2018:1559).

 

  • Senast uppdaterad 17 okt 2018