Till undermeny Karta Kontakt

Gatubelysningen i Knivsta kommun

Gatubelysning i mörker

 

 

Nu är dagarna korta och mörkret kommer tidigt. I Knivsta kommun finns strax under 3000 kommunala gatlampor. Kommunen står alltid för belysningen där kommunen äger själva vägen - men även vägar som ägs av någon annan kan få kommunal gatubelysning om det är betydande för trafiksäkerheten och tryggheten. Det kan exempelvis handla om en skolskjutshållplats, eller ett gång - och cykelstråk till och från en skola.

Kommunen ansvarar

Knivsta kommun är ytterst ansvarig för den kommunala belysningen. Drift och underhåll är utlejt till entreprenören Bogfelts Installation & Entreprenad. Två gånger per år – på hösten och tidig vår - tittar de till alla belysningspunkter i kommunen (de utför en så kallad rondering). Under tiden mellan ronderingarna vill Gatuenheten i Knivsta kommun gärna ha hjälp av allmänheten att felanmäla belysning som inte fungerar.

Anmäla trasiga lampor

Vid fel på belysningen kan du felanmäla till Kontaktcenter Knivsta på telefon 018-34 70 00. Kontaktcentret har öppet måndag–torsdag klockan 8.00-16.30, fredagar klockan 8.00–15.00. Du kan också skicka e-post till knivsta@knivsta.se. Ange gatuadress för felet. Om det handlar om belysning längs en gång- och cykelbana beskriver du istället felets läge (till exempel ”fjärde lampan på höger sida från korsningen”). Om du ser att det finns ett nummer på stolpen med den trasiga lampan får du gärna ange numret, men det är inget krav. En beskrivning av stolpens läge fungerar också bra.

OBS! Om du misstänker elfara eller upptäcker andra akuta fel på gatubelysningen anmäler du direkt till Bogfelts Installation & Entreprenad, tel 08-732 57 13.

Reparera släckt gatubelysning

När kommunen får in en felanmälan rapporteras den till Bogfelts Installation & Entreprenad. De lägger i sin tur in ärendet i sin planering. Om den trasiga lampan bedöms vara avgörande för trafiksäkerhet och trygghet så lagas den omgående. Men om säkerheten och tryggheten inte bedöms vara avgörande så lagas inte lampan direkt, utan får ibland vänta till nästa rondering. Att kommunen ibland inte lagar enstaka lampor handlar om att hushålla med kommunens resurser.

När reparationen dröjer

Du som kommuninvånare kan känna dig trygg med att belysningsfel som påverkar trafiksäkerhet och trygghet åtgärdas så snart som det är möjligt. Ibland händer det att vissa fel är komplicerade att åtgärda, som vissa kabelfel och större anläggningsfel. Då tar det längre tid att få en fungerande belysning igen. 

Vill du veta mer? Vi har samlat de vanligaste frågorna om gatubelysningen i Knivsta kommun i länken till höger.

 

 

 
  • Senast uppdaterad 30 okt 2018