Till undermeny Karta Kontakt

Klartecken för cykelväg mellan Vassunda och Uppsala

2018-10-24

väg 255

Nu har Region Uppsala gett klartecken för cykelväg längs väg 255. 

I mitten av augusti i år invigdes den nya gång- och cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda; en tre kilometer lång sträcka som löper utmed sidan av Gredelbyleden från korsningen Knivstavägen/Gredelbyvägen i Knivsta fram till Vassundakorset. 

Nu har Region Uppsala även gett klartecken för en fortsättning av gång- och cykelvägen från Örsandsvägen söder om Vassunda och in till Uppsala, en 12 kilometer lång sträcka längs väg 255. Sträckan har under många år varit högt prioriterad framförallt på grund av trafiksäkerhetsskäl. 

Regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala beslutade förra veckan att ge statlig medfinansiering på 40 procent till projektet, resterande 60 procent kommer Knivsta kommun att stå för. 

Under 2019 kommer Trafikverket att utreda sträckan närmare för att sedan upprätta en så kallad vägplan. Vägplanen tar cirka två år att genomföra och först när den har vunnit laga kraft kan bygget av cykelvägen påbörjas – alltså tidigast 2022. Det är Region Uppsala som genom Trafikverket ansvarar för hela projektets genomförande. 

två cyklister

 I augusti i år invigdes gång- och cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda. Inom några år ska man kunna cykla på cykelväg hela vägen mellan Knivsta och Uppsala. 

  • Senast uppdaterad 24 okt 2018