Till undermeny Karta Kontakt

Bordläggning i nya kommunfullmäktige

2018-10-25

bild på KF salen exteriör kommunhuset

 

Onsdagen 24 oktober träffades det nyvalda kommunfullmäktige för ett första sammanträde. På dagordningen stod bland annat val till ny fullmäktigeordförande, kommunstyrelse och nämnder. Dessa ärenden bordlades. 

Fullmäktige utsåg ledamöter till valberedningen. För att utse ordförande användes en så kallad åldersprincip, där äldste ledamoten fick ordförandeposten. Därav valdes Ronny Hellström (SD) till ordförande under perioden 24 oktober till 30 november och Birger Eriksson (KNU) till vice ordförande. Nu har valberedningen till uppgift att leverera förslag på vilka som ska sitta i nämnder och styrelser till nästa fullmäktige som hålls den 21 november. 

Några timmar före fullmäktigesammanträdet meddelade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de arbetar på att bilda en majoritet i Knivsta. 

 
  • Senast uppdaterad 25 okt 2018