Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta etta i länet i näringslivsranking

2018-10-02

Kvinnlig företagare arbetar

 

I dag den 2 oktober presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Knivsta klättrar och placerar sig främst i Uppsala län och på plats 33 i den totala rankingen. Det innebär en förbättring med 14 platser sedan förra året.

Resultatet i Knivsta är bättre på alla punkter jämfört med riksgenomsnittet, utom inom två områden där resultatet ligger på genomsnittet för Sverige.

Det företagarna framför allt är positiva till i Knivsta är läget och de goda kommunikationerna. Man tycker också att allmänheten har en positiv syn på företagande och att kommunen i hög grad ger god service och vägledning. För att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet tycker företagarna att kommunen ska prioritera lägre avgifter och snabbare handläggningstider.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking är att visa var i landet det är bäst att driva och starta företag. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen under januari-april och ytterligare en tredjedel på statistik från Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen. I Knivsta kommun har 87 företag svarat på enkäten.

  • Senast uppdaterad 2 okt 2018