Till undermeny Karta Kontakt

Tack för deltagande i medborgardialog

2018-10-05

planområde kvarter längs Gredelbyleden till dialogmöte

 

Planenheten i Knivsta kommun vill rikta ett stort tack till dig som deltog i medborgardialogen för kvarter längs med Gredelbyleden den fjärde oktober.

De diskussioner, tankar och idéer vi fick med oss från dialogen kommer vi ta med oss under det fortsatta detaljplanearbetet. Återkoppling och vidare dialog beräknas ske under våren 2019 i samband samråd.

En sammanställning av det inkomna materialet kommer att publiceras här på kommunens hemsida via länken till höger. 

 

  • Senast uppdaterad 5 okt 2018