Till undermeny Karta Kontakt

Hälsa och lärande på temadag för skolpersonal

avtackning Gunnar Söderström föreläsning

Gunnar Söderström, mental tränare, naprapat med mera berättade under sin föreläsning om ett ögonblick som skulle förändra hans liv.

Höstlov för skoleleverna innebär bland annat studiedagar och kompetensutveckling för personalen. Under tisdagen den 30 november samlades cirka 350 pedagoger inom grundskolan i Knivsta för en temadag om hälsa och lärande i kommunhuset. 
Syftet var att fortsätta arbetet med hälsofrämjande skolutveckling i kommunen. Utgångspunkten är att den som mår bra har bättre förutsättningar att lära och den som lär har bättre förutsättningar att må bra. 

Anna Nygren och Åke Pålshammar

Anna Nygren, livsstilspedagog och Åke Pålshammar, lektor vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet

Hur fungerar hjärnan hos en tonåring?

Dagen innehöll bland annat inspirerande och engagerande föreläsningar. Åke Pålshammar, lektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet och Anna Nygren, livsstilspedagog berättade bland annat om sömnens betydelse för hjärnans funktion vid inlärning och hur tonåringarnas hjärnor fungerar. Publiken fick med sig många handfasta tips: vikten av att göra en sak i taget i stället för flera saker på samma gång, att återhämtning är mycket viktigt efter stressiga perioder och hur viktigt det är att regelbundet lägga in pauser med rörelse för att hålla koncentration och fokus vid till exempel undervisning i skolan.

 

Gunnar Söderström föreläser

Gunnar Söderström höll en inspirerande föreläsning om att tankens kraft är mycket större än du tror. 

Lärarens ord blev en vändpunkt

Gunnar Söderström, Knivstabo och naprapat,  personlig tränare, mental tränare och coach höll en inspirerande föreläsning på temat ”Tankens kraft är större än du anar”. Han berättade bland annat om ögonblicket då han som stökig 10-åring med massor av spring i benen istället för den vanliga utskällningen fick en positiv bekräftelse av sin nya lärare. Orden ”Du är bra på att röra dig” från läraren innebar en vändpunkt och ett nytt sätt att se på sig själv berättade Gunnar för publiken: 

– Kom ihåg att ni gör och säger fantastiskt viktiga saker, även om ni kanske inte får respons och tack av era elever direkt idag, så kommer de vara tacksamma framöver i livet! Att plantera en bra känsla hos en annan människa är bland det finaste man kan göra! sa Gunnar. 

Malin Sohlberg Hälsoäventyret

Malin Sohlberg från Hälsoäventyret var en av utställarna.  

Föreläsningarna varvades med utställningar där bland annat Hälsoäventyret, Naturskolan, Ung livsstil, Barnombudet, Elevhälsan och Kultur- och fritidskontoret medverkade.  

Om Knivstas kommun arbete med Hälsofrämjande skola och förskola:

Knivsta kommun driver sedan några år tillbaka ett utvecklingsarbete i skolan med fokus på elevers hälsa och välmående. Hälsofrämjande förskola och skola kallas satsningen där utgångspunkten är att hälsa och lärande går hand i hand och att hälsa och mående är viktigt för att prestera bra i skolan. Vi vill involvera både elever, personal och föräldrar i det här arbetet. 

Till exempel erbjuds föräldrar föreläsningar med fri entré i aktuella ämnen. Vi har bland annat anordnat föreläsningar om barn som stressar, hur barn påverkas av sociala medier, droger, barns hälsa vad gäller sömn och kost, samt metoder för att hantera konflikter. I december anordnas en föreläsning om jämställdhet.

Personalen har utbildats i olika verktyg som man vet fungerar för att stärka elevers mående. Det handlar bland annat om metoder för pedagogiska samtalsmodeller, hur man bemöter stress, oro och brist på självkontroll, samt utveckling av hälsoråd.

Elever har fått utbildning i stresshantering, mat och sömn, nätet och hbtq-frågor. Exempel från höstterminen 2018 är föreläsning för alla årskurs 6 på temat hbtq och en hälsodag med olika föreläsningar och praktiska övningar för årkurs 8 – båda arrangemangen var mycket uppskattade av eleverna. Utöver det medicinska basprogrammet med hälsosamtal och vaccinationer har vi i Knivsta kommun infört ett hälsofrämjande basprogram på gruppnivå i klassrummen. Som ett komplement till skolans hälsoundervisning finns sedan vintern 2018 även Hälsoäventyret i Knivsta. 

 
  • Senast uppdaterad 30 okt 2018